Im droższe szkła progresywne, tym lepsze?

Przeważnie tak, ponieważ każde szkło progresywne to bardzo skomplikowana konstrukcja optyczna. Nie widzimy tego z zewnątrz - szkło jak to szkło - wygląda, jak każde inne. Wyjątkowość tego wynalazku polega na tym, że wewnętrznie jest to układ wielu mniejszych soczewek (szkieł), które działają w różny sposób. Dlatego poprzez jedne okulary możemy widzieć ostro na różne odległości, gdy nasz układ skupiania ostrości (nasza soczewka w oku) przestaje działać poprawnie. Cena soczewek progresywnych wynika przeważnie z rodzaju i jakości algorytmu użytego do obliczenia jej parametrów: im bardziej skomplikowany, tym droższy. Dzięki temu rośnie też funkcjonalność soczewek - pola ostrego widzenia stają się szersze i obszerniejsze, adaptacja szybsza, widzenie bardziej komfortowe. W najbardziej zaawansowanych konstrukcjach, do maszyny szlifującej soczewkę, komputer przekazuje dane dla ponad 85 tysięcy osobnych  punktów szlifowania , co oznacza, że powierzchnie takiej soczewki składają się jak gdyby z 85 tysięcy osobnych mikrosoczewek, aby użytkownik mógł widzieć ostro z każdej odległości pod wieloma różnymi kątami widzenia.