Komputerowe badanie wzroku wystarczy do zamówienia okularów

Zdecydowanie nie! Komputer, a właściwie autorefraktometr, służy jedynie do powierzchownego oszacowania wady wzroku. Wydruk z takiego pomiaru nie może stanowić podstawy do wykonania okularów korekcyjnych czy sprzedaży soczewek kontaktowych. Stanowi jedynie pomoc i punkt wyjścia dla specjalisty, zajmującego się badaniem ostrości wzroku. Sama procedura badania jest wieloetapowa i obejmuje szereg czynności i testów, po przeprowadzeniu których możliwe jest ostateczne określenie wady wzroku badanego. Dlatego szczególnie należy unikać miejsc i osób, oferujących wyłącznie "komputerowe badanie wzroku", które samo w sobie nie jest żadnym badaniem!